De visitekaartjesspecialist sinds 1998
xxx

Algemene verkoopvoorwaarden

  [>]ToepasselijkheidDe hierbij volgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle daadwerkelijk uitgevoerde bestelllingen op de website VISITE-KAARTJES.COM, adres URL http://www.visite-kaartjes.com door de koper (hierna aangeduid als "de koper") bij het bedrijf MERCA SARL (hierna aangeduid als "de verkoper") uitgever van de website VISITE-KAARTJES.com.
  Elke bestelling via visite-kaartjes.com houdt in dat de koper de hier omschreven algemene verkoopvoorwaarden accepteert. De verkoper is niet verbonden aan andere teksten en indicaties dan deze op zijn website staan vermeld, ook niet door andere bepalingen die niet door hem zijn geaccepteerd.[>]BestellingenDe verkoper neemt kennis van de bestelling via zijn website, brief, bestelbon, fax, e-mail of telefoon (een schriftelijke bevestiging is noodzakelijk), waarop integrale betaling van de bestelling inclusief BTW volgt.[>]Versturen van werkzaamhedenDe koper heeft het recht elke bestelling te weigeren die niet aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden voor het drukken voldoet. Alleen de verkoper is bevoegd de kwaliteit van een bestelling te beoordelen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadevergoeding van een geweigerde bestelling. De aangeleverde stukken (bestanden) worden in geen enkel stadium van de bestelling aan de koper geretourneerd, op uitzondering van ZIP diskettes.[>]BetalingenDe betaling geschiedt in NLG of Euro en dekt het bedrag van de bestelling inclusief BTW en verzendkosten, zoals aangegeven op de website de dag waarop de verkoper de bestelling heeft ontvangen.
  De betaling vindt plaats tijdens de goedkeuring orderafdruk zoals geplaatst op de website van de verkoper. De betaling vindt plaats d.m.v. online beveiligde betaling per creditcard op de website van de verkoper of per overboeking op bankrekening van "MERCA SARL". Elk andere betaalmethode is uitgesloten. Op de orderafdruk worden de bedragen in NLG en Euro aangegeven. Elke bestelling kan worden geannuleerd indien niet binnen 1 maand na bevesting van de orderafdruk de betaling wordt voldaan. Merca SARL is dan vrij van elke verplichting en zal geen enkele schadevergoeding uitbetalen aan de koper.
  Het bedrag dat de koper betaalt is geen aanbetaling en geeft geen recht op korting.[>]EigendomsrechtDe reproduktierechten van informaticabestanden, object, afbeelding, imago, foto, logo of tekening, vervaardigd door de koper blijven eigendom van deze en kunnen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen aan derden.
  De koper verklaart uitdrukkelijk dat de visitekaartjes voor persoonlijke doeleinden zijn en in het bezit is van eventueel benodigde rechten en autorisaties voor het vervaardigen van zijn visitekaartjes. In het bijzonder verklaart de koper dat de inhoud van zijn bestand niet in overtreding is met enig recht, regel of huidige wetgeving en deze geen beschuldiging, lasterlijke of schadelijke toespeling jegens derden bevat. De koper garandeert en gaat de verplichting aan de verkoper schadeloos te stellen voor elke eis van schadevergoeding van elk persoon of entiteit die beweert geschonden te zijn door de verspreiding van visitekaartjes voortkomend uit n van zijn bestellingen.
  De koper verklaart eigenaar te zijn van de reproduktie van verschillende elementen van zijn visitekaartje zodat de verkoper op geen manier verantwoordelijk gesteld en vervolgd kan worden voor wat voor reden dan ook. De verkoper heeft het recht om elke opdracht te annuleren indien de kaartjes een volgende inhoud bevatten:
  - een pornografisch of gewelddadig karakter;
  - discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  - illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
  - afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van visite-kaartjes.com;
  - auteursrechten, merkrechten of andere rechten van visite-kaartjes.com of enige derde worden geschonden.
  Het annuleren van een opdracht om n van bovenstaande redenen houdt in dat het verkoopkontrakt nietig is verklaard. Hierdoor kan de koper zich niet beroepen bij de verkoper op enige soort van schadevergoeding.
  In geval van reproduktie van een informaticabestand, object, imago, foto, logo of tekening die beschermd zijn door bepaalde rechten, bevestigd de koper stilzwijgend dat hij in het bezit is van het reproduktierecht. Hij stelt de verkoper vrij van elk soort van beschuldiging die van toepassing kunnen zijn op reproduktieregelgeving. Hetzelfde geldt voor de regelgeving van het imago.
  De bestanden, films en andere middelen zijn niet overdraagbaar en blijven eigendom van de verkoper, zelfs als het geheel of een gedeelte van de kosten door de koper zijn betaald.[>]UitvoeringDe weergave van de bestelde drukkleuren is niet contractueel daar dit onderworpen is aan visuele variaties, drukproces en drukmachines. De bestelling vindt plaats aan de hand van een informaticabestand en kleuren kunnen variren tussen beeldscherm en het drukproces. Het is dus onmogelijk voor de verkoper om exact dezelfde kleuren als op zijn/haar beeldscherm waarvan hij niet op de hoogte kan zijn. De verkoper gaat slechts de verbintenis aan om zoveel mogelijk de kleuren van het informaticabestand te respecteren en deze zo goed mogelijk weer te geven tijdens het drukproces. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen om tot een zo goed mogelijke kwaliteit te komen van het visitekaartje, is het niet onmogelijk dat minimieme afwijkingen op het kaartje, met het blote oog zo goed als niet te zien, geconstateerd kunnen worden. Deze minimieme afwijkingen kunnen van volgende aard zijn: lichte kleurvariatie, snijproces, intensiteit of puntjes.
  In geval van dit soort geconstateerde afwijkingen, kan de verkoper alleen aansprakelijk worden gesteld voor de waarde van het verkochte produkt.[>]LeveringDe levering vindt plaats op het door de koper aangegeven adres. Gedurende het transport worden de transportrisico's overgedragen naar de klant.
  De verkoper is niet verantwoordelijk meer voor het produkt, zelfs als deze vrachtvrij is verstuurd. Het risico wordt altijd door de koper gedragen. Bij aflevering van het produkt wordt van de koper verwacht het expeditieformulier met het pakket te vergelijken, het gewicht bij aflevering hiervan en eventuele ontbrekingen direkt schriftelijk per aangetekende post door te geven geadresseerd aan de transporteur die alleen verantwoordelijk is, tot tegendeel is bewezen. De verkoper zal direkt op de hoogte worden gesteld.[>]LeveringstermijnDe leveringstermijn is die zoals aangegeven op de orderafdruk geaccepteerd door de koper op de website van de verkoper. Deze gaat van start zodra betaling van het produkt inclusief BTW is voldaan door de koper. De expeditie van ongeveer 4 dagen is hierbij inbegrepen. De verkoper gaat de verbintenis aan het pakket 3 4 dagen voor het leveringstermijn op het postkantoor af te leveren. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die optreden bij de PTT.
  De verkoper is vrij van elke verantwoordelijkheid voor levering indien de door de koper verschafte gegevens niet juist zijn, het produkt niet geheel of in zijn geheel niet betaald is, onvoorziene technische problemen, voorraadproblemen, tekortkoming van leveranciers van zowel de verkoper als transporteur, poststakingen, overmacht of onvoorziene zaken.
  Indien de leveringstermijn wordt overschreden voor een reden die niet hierboven wordt omschreven, zal de verkoper 3% van de prijs van de bestelling per dag vertraging aan de koper vergoeden. De vergoeding kan in geen geval het totaalbedrag van de bestelling overschrijden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de koper de verkoper hierover per aangetekende post op de hoogte stellen. Een exemplaar van het visitekaartje hoort men bij te sluiten. De aangetekende brief is in geen geval een bewijs van te late levering, alleen de verkoper kan hierover oordelen. De koper moet binnen 14 dagen zijn verzoek bij de verkoper indienen. De 14 dagen gaan in vanaf het moment van ontvangst van de visitekaartjes. De verkoper is niet verplicht de kaartjes te vergoeden indien dit termijn wordt overschreden.[>]VorderingenEen eventuele vordering met betrekking tot de kwaliteit van het produkt moet men binnen 14 dagen vanaf datum van ontvangst op leveringsadres, samen met bewijs, aan de verkoper richten. Een vordering op kwaliteit richt zich op zichtbare gebreken die onderhevig zullen zijn aan een controle.
  Indien een fabricagefout wordt geconstateerd behoudt de verkoper het recht opnieuw de kaartjes te laten drukken hetgeen niet gefaktureerd zal worden. In dit geval is de verkoper niet verplicht een vergoeding te betalen aan de koper. De goederen waarover een vordering wordt gedaan, dienen ter beschikking worden gesteld van de verkoper. Indien dit niet het geval is, zal de herdruk opnieuw worden gefaktureerd.[>]KlachtenElke tegenspraak die betrekking heeft op de interpretatie of uitvoering van de hier omschreven voorwaarden en bestellingen die hierop van toepassing zijn, zonder dat hiervoor een samen een schikking wordt gevonden, kunnen als klacht gedeponeerd worden bij de rechtbank van Bayonne te Frankrijk. Het recht dat wordt toegepast is dus het Franse recht.

Visite-kaartjes.com is uitgegeven door :
Merca sarl
193 Chemin Marienea
64210 Bidart - Frankrijk

KvK Bayonne B 419 676 689


Een klant vertelt:
"Kaartjes zien er perfect uit!" -Schuitenbos, Gasema Lees meer
EEN VAN UW VOORDELEN:
Respect voor het milieu
Onze producten worden volgens de criteria Imprim'Vert en Print environment vervaardigd. Ons papier is 100% PEFC of 100% FSC.
Meer voordelen


 
 
Aan de productie van het drukwerk zijn de labels "IMPRIM'VERT" en "PRINT ENVIRONNEMENT" toegekend.
 
Europees bedrijf.
Tax free betalen.
Beveiligd betalen

16 458 300 reeds gedrukte kaartjes - 34753 tevreden klanten - 1341 modellen visitekaartjes - Online sinds 1998


* exclusief verzendkosten. De dossierkosten kunnen eventueel op sommige producten en/of hoeveelheden worden toegepast.

© 1998-2019 - visitekaartjes.nl, website van Merca sarl, 193 chemin Marienea, 64210 Bidart - Frankrijk. Frans toepasselijk recht. KvK Bayonne n°419 676 689. BTW FR52419676889